Skip to main content

Informační systémy pro rehabilitační centra  a mamocentra

Otevřené informační systémy pro specializovaná zdravotnická pracoviště mamologie a rehabilitace, umožňující integraci s dalšími systémy a podporující současné moderní technologické trendy. Systémy byly vytvořeny v rámci programu „ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/IT řešení, II. výzva“

Informační systém pro rehabilitace

Umožňuje efektivní vedení plánu rehabilitačních procedur, vedení veškeré potřebné dokumentace a vykazování zdravotním pojišťovnám.
Vše na jednom místě.

Vytváření rehabilitačních plánů je díky našemu systému  několikanásobně rychlejší oproti ručnímu hledání volných termínů. I velmi komplikovaný rozpis procedur sestavíte na pár kliknutí za pár minut. Ušetřený čas můžete věnovat dalším úkolům.

Plánování zohledňuje mimořádné případy, obsahuje řízení kapacit pro akutní pacienty. Rychlé a komfortní změny při uzavírkách pracovišť.
Multináhled, přehledné zobrazení více kalendářů na jedné obrazovce.

Dokumentace pacientů na jednom místě. Pohodlné vedení zdravotnické dokumentace je nezbytné a bezpečnost těchto dat je naprosto klíčová. Rehabilitační systém splňuje oba požadavky a je v souladu s nařízením GDPR. Aby bylo vedení záznamů o průběhu péče ještě pohodlnější, tak vám náš systém napovídá obvyklé diagnózy a postupy léčby. Můžete si nastavit i svoje vlastní zkratky. Povinný záznam tak budete mít připraven rychleji než obvykle.

Informační systém pro mamocentra

Umožňuje efektivní vedení veškeré potřebné dokumentace a vykazování zdravotním pojišťovnám s plnou podporou procesů mamologie a radiologie

Informační systém má rozsáhlou funkcionalitu, zde jsou uvedené jen vybrané procesy podporované naším systémem:

 • Objednávání vyšetření na mamografických pracovištích
 • Obsluha pacienta na recepci a registrace
 • Provedení screeningové/doplňkové/diagnostické mamografie
 • Provedení ultrasonografie prsu
 • Provedení duktografie
 • Provedení biopsie
 • Předávání výsledků vyšetření
 • Nastavení systému, nastavení číselníků a registrů ZP

Součástí systému je také funkcionalita pro nastavení a provádění vyúčtování zdravotní péče pro mamocentra a pro předávání výsledků vyšetření do centrálního registru mamografického screeningu.

Spolu s mamologickým systémem je také možné provozovat lékařský portál pro spolupracující lékaře, který umožňuje objednávání vyšetření na mamografických pracovištích, zadávání žádanek na vyšetření, nahlížení na výsledky vyšetření, správu portálu a jeho uživatelů.

Plánovací a objednávací systém

Pokročilá optimalizace plánování kapacit pracovišť zdravotnických zařízení a jejich klinických činností. Webový portál pro on-line objednávání pacinetů a spolupracujících lékařů.

Informační systém má rozsáhlou funkcionalitu, zde jsou uvedené jen vybrané funkcionality podporované naším systémem:

 • Výběr/zadání pracoviště, vyšetření, termínu, pacienta
 • Vyhledání/vytvoření/editace pacienta
 • Zobrazení volných termínů
 • Zobrazení měsíčního kalendáře
 • Zobrazení kalendáře rezervací - denní, týdenní
 • Automatické vyhledání optimálních volných termínů
 • Optimalizace plánování vyšetření s ohledem na maximální využití kapacity kalendáře
 • Možnost vytvářet souběžné rezervace
 • Zobrazení neplánovaných vyšetření
 • Zobrazení historie rezervací pacienta
 • Potvrzení příchodu vybraného pacienta do zdravotnického zařízení a jeho zařazení do fronty daného pracoviště
 • U příchozích pacientů v daný den umožňuje systém zobrazení statistik časů pacienta – příchod, doba strávená v čekárně, doba čekání

Průběh rezervace termínu vyšetření může mít několik podob. Může probíhat tak, že uživatel vybere pracoviště. Systém zobrazí kalendář s aktuální obsazeností. Společně s pacientem ručně nalezne nejvhodnější termín. Kliknutím na vybrané volné místo v kalendáři je uživateli zobrazen detail rezervace, ve kterém doplní zbývající povinné položky (v tomto případě pacienta a vyšetření) a rezervaci potvrdí (vytvoří). Rezervace termínu vyšetření může probíhat i tak, že uživatel vybírá pracoviště a zobrazuje si volné termíny pro konkrétní vyšetření. Tyto dva vstupy jsou v aplikaci chápány jako kritéria pro vyhledání nejbližších volných termínů v aktuálním období. Pro vyhledání volných termínů musí být vždy vybráno pracoviště a vyšetření. Tabulka s nabídkou volných termínů ukazuje vždy první volný termín pro unikátní dvojici pracoviště-vyšetření v každém dni. Kliknutím na příslušnou ikonu v řádku zobrazeného volného termínu se uživateli otevře detail rezervace, ve kterém doplní zbývající povinný parametr (pacienta) a rezervaci uloží. V detailu rezervace může jednoduchým způsobem již zvolený termín měnit (výběrem z kalendáře nebo procházením další/předchozí volný termín).

Vyvolávací systém a řízení front

Systém podporuje procesy a funkce pro vyvolávání pacientů a řízení front čekajících pacientů.

Systém má komplexní funkcionalitu zde tedy uvádíme jen vybrané funkce:

 • Zobrazení více front pro různá pracoviště
 • Nastavení výchozí připojené fronty pro konkrétní počítač
 • Zobrazení obsahu detailu položky fronty je možné definovat individuální šablonou pro dané pracoviště. Je možné zobrazovat např.:
  • čas příchodu pacienta, odbavení pacienta od sestry, přeposlání pacienta do jiné vyšetřovny
  • informace, odkud pacient přichází, nebo kam je přeposílán
  • individuální ikony, nebo tlačítka indikující význam jiného způsobu obsluhování fronty (např. fronty, které pacienty odbavují bez vyvolání)
 • Uživatelsky nastavitelný interval aktualizace fronty
 • Automatické identifikace příchozího pacienta pomocí pacientské karty (EHIC), občanského průkazu anebo RFID karty prostřednictvím čteček na kioscích.

Systém pro vyvolávání pacientů může používat HW a SW komponenty třetích stran, které umožňují:

 • Vizuální a hlasové vyvolávání pacientů pomocí LCD/LED panelů,
 • Přehrávání televizního vysílání, videa a jiných obrazových prezentací v době, kdy není volán žádný pacient,
 • Zobrazování textového informačního řádku na LCD panelu

Rozlišení typů místností, kam může být pacient volán, jak ve vizuálním, tak i hlasovém vyvolání.

Naše systémy podporují provozování v cloudu

Naše informační systémy máte možnost provozovat na svých zařízeních ("on premise") anebo můžete využít našich služeb provozování systémů v cloudu, kde se o technický provoz postaráme my. Systémy umožňují bezpečný přístup externím oprávněným uživatelům k objednávání pacientů, zadávání žádanek na vyšetření a nahlížení na výsledky vyšetření.

Plánování

Podpora pokročilého a efektivního plánování

Dokumentace

Podpora zdravotnické dokumentace

Objednávání

Objednávání pacientů přes webové rozhraní.

Vykazování

Podpora vykazvání zdravotnícké péče

Webový prohlížeč

Systémové požadavky na pracovní místo jsou minimální. Stačí webový prohlížeč

Individuální nastavení

Možnost individuálního nastavení

Bezpečné zpracování dat

Zpracování dat v souladu s legislativou

Odborná podpora

Povozování v cloudu s odbornou podporou

Služby v oblasti informačních technologií.

Společnost

Kontaktujte nás

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.